O projekcie

„Kociewie igłą i nitką – badania i promocja stroju oraz haftu jako dziedzictwa kultury regionu kociewskiego” to projekt zrealizowany przez Lokalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE w latach 2018-2019. Został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 40 000 zł.

Celem zrealizowanego zadania jest popularyzacja wiedzy o stroju i hafcie regionu Kociewia, badanie i dokumentacja tych dziedzin rękodzieła, a także rozpowszechnienie zdobytej wiedzy w przystępny sposób – w postaci albumu zdjęciowego i strony internetowej, a także przygotowanie i wydruk publikacji przeznaczonych dla najmłodszych: kolorowanki oraz wycinanki-ubieranki.

Zostały przygotowane i przeprowadzone badania/analizy sytuacji związanej z dziedzictwem stroju i haftu regionalnego Kociewia. Specjalistki (dr hab. Anna Weronika Brzezińska oraz mgr Kamila Gillmeister) stworzyły analityczny materiał dotyczący stroju kociewskiego oraz regionalnego haftu. Dokonały analizy zmian zachodzących w sposobie ubierania się mieszkańców Kociewia od początkowej fazy (na podstawie dostępnych materiałów) opierając się o źródła.

Zostały przeprowadzone kwerendy w Muzeach:
- Muzeum Narodowym w Gdańsku, Oddział Etnografii,
- Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prufferowej w Toruniu
- Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Następnie przygotowano kwestionariusze ankietowe rozesłane do jednostek gmin, które miały zostać przekazane zespołom folklorystycznym działającym na poszczególnych terenach. W końcowej fazie zebrany materiał analityczny został opracowany. Kolejnym krokiem było wytypowanie najczęściej używanych na terenie Kociewia elementów stroju regionalnego i wg tych komponentów zostały uszyte stroje: dwa damskie i męski.

W 2019 roku na podstawie wytycznych ekspertów oraz zgromadzonych materiałów przygotowane zostały rysunki postaci w strojach (damskich, męskich) oraz elementy kompozycyjne haftów wzornictwa M. Garnysz i M. Wespy. Zebrane elementy zostaną wydane w postaci publikacji – kolorowani dla dzieci i ubieranki-wycinanki, które są bezpłatnie dystrybuowane w instytucjach kultury na terenie Kociewia oraz w Kociewskim Ośrodku Informacji Turystycznej w Tczewie. Dodatkowo powstał album zawierający treści merytoryczne związane ze strojem i haftem oraz współczesne i archiwalne fotografie. Kolejnym elementem zadnia była stylizowana sesja zdjęciowa. Fotografie zostały wykorzystane w publikacji (album) oraz na stronie internetowej. Witryna www projektu została stworzona na podstawie zebranych materiałów podczas prowadzonych badań (część opisowa) oraz wykonanych fotografii z sesji zdjęciowej.

Głównymi jakościowymi rezultatami realizacji zadania są:
- zachowanie dziedzictwa kulturowego Kociewia,
- wzrost wiedzy i świadomości odbiorców zadania (głównie mieszkańców Kociewia) na temat stroju i haftu regionalnego
- wzbogacenie oferty wydawniczej Regionu o ważną pozycję książkową traktującą o dziedzictwie ludowym.