Opracowanie

Opracowanie badawcze realizowane w ramach projektu pn. „Kociewie igłą i nitką − badania i promocja stroju oraz haftu jako dziedzictwa kultury ludowej regionu kociewskiego” przygotowały:

dr hab. prof. UAM Anna Weronika Brzezińska
Ukończyła studia na kierunku etnologia w Poznaniu. Jest pracowniczką Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest także absolwentką Małopolskiego Uniwersytetu Ludowego we Wzdowie i posiada tytuł instruktora rękodzieła artystycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z dziedzictwem kulturowym wsi oraz tematyką pamięci kulturowej.

Kamila Gillmeister
Etnolożka, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2005), ukończyła także Podyplomowe Studium Muzealnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2009), Podyplomowe Studia Marketing Kultury na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie (2010), Podyplomowe Studia Wiedza o Sztuce na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu (2011), Podyplomowe Studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi z certyfikatem Franklin University w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku (2018). Od 2007 r. pracuje w tczewskiej Fabryce Sztuk jako specjalista ds. wystawienniczych i warsztatów artystycznych, a od 2018 r. jako główny specjalista.

(więcej informacji o badaczkach w opracowaniu)

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone kwerendy w muzeach oraz w literaturze przedmiotu. Tylko w trzech placówkach (Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Etnografii, Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu oraz Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim) są elementy odzieży kociewskiej z końca XIX i początku XX w. Większość ubrań była haftowana i praktycznie są to jedyne pozostałości starego kociewskiego haftu.

W czasie realizacji projektu zostały usystematyzowane i zebrane wszystkie elementy stroju, które znajdują się w zbiorach muzealnych. Zostały stworzone także zestawienia dotyczące strojów, które zostały opisane w literaturze (opracowania: ks. Władysława Łęgi, dra Józefa Gajka i dra Longina Malickiego).

Współcześnie używa się dwóch wzorów haftów kociewskich stworzonych w latach 70. XX w. przez dwie hafciarki – Małgorzatę Garnysz i Marię Wespę. Z kolei strój ludowy używany przez zespoły folklorystyczne i Koła Gospodyń Wiejskich jest często dowolną interpretacją stroju, którego rekonstrukcji dokonał dr Józef Gajek (lata. 30. XX w.).